top of page

NORMATIVA INTERNA DEL CLUB i ESTATUTS

La normativa interna del Club va ser aprovada en assemblea de socis el mes de maig de 2015.

 

Aquesta normativa regula l'ús de les instal.lacions, el procés de reserves de pista, i tot el que fa referència a gestió d'altes i baixes de socis, així com també fixa la tarifa de preus.

 

Pel que fa als Estatuts de l'Entitat van ser renovats i aprovats en Assemblea Extraordinaria de socis celebrada el 9 d'octubre de 2011.

bottom of page